Tags: termoplast


Lovende resultat for gjenvinning av termoplast

Hvis bare logistikken kommer på plass, kan 3D-printing i stor grad bidra til resirkulering, gjenvinning og bærekraft.

Stratasys utvider materialutvalget

3d-printerprodusent Stratasys lanserer to nye materialer, den nylonbaserte termoplasten Diran 410MF07 og den PEKK-baserte termoplasten Antero 840CN03.

Vellykket oppskyting baner vei for 3d-teknikk

Nå fortsetter 3d-skriverteknikken sitt inntog innen romfartsindustrien. Atlas V er en amerikansk rakett som siden 2006 har vært benyttet for å skyte opp dyrebare vitenskapelige instrumenter og annet følsomt utstyr tl verdensrommet. Nå har raketten for første gang blitt utstyrt med komponenter tilvirket i avansert termoplast ved hjelp av 3d-skriverteknikk. Regelmessig trenger blant annet den […]