Tags: threeding.com


3d-utskrevne fugler redder utrydningstruede arter

Et stort antall fuglearter er i dag så sjeldne – for eksempel havørn, perleugle , hornugle og natthegre – at de trues av utrydning, ikke minst på grunn av tyvvjakt. Samtidig er det vanlig at …