Tags: virvler


Serietilvirker titanimplantater med forbedret bentilvekst

Det amerikanske medisinteknikkselskapet NuVasive slipper nå en serie titanimplantater som printes ut i 3d. Med teknikken kan selskapet tilvirke …