Tags: Wohlers Associates


Wohlers Report ser sterk vekst for additiv produksjon

Den årlige Wohlers-rapporten blir av mange sett på som den viktigste trendanalysen innen additiv produksjon. Årets rapport, som er den 27. i rekken, viser sterk og bred vekst i bransjen.

Wohlers med rapport om etterbehandling

Analyseselskapet Wohlers Associates fokuserer på utfordringene med etterbehandling i additiv tilvirkning i en ny rapport. Blant annet belyser rapporten trinn som er både tidkrevende og ressurskrevende i AM-prosessen og hvordan de kan forbedres.

Årets Wohlers Report er her

Nå er 2019-utgaven av den ledende rapporten om 3d-printbransjen her. Wohlers Report viser at additiv tilvirkning fortsetter som en trend med mange nye aktører, og et marked med investeringer som omfatter flere hundre millioner dollar.