Tags: woodprint


Svensk skog kan bli råvare til 3d-skrivere

Akkurat nå pågår det et intensivt arbeid med å utvikle den svenske skogsnæringen som i dag står for omlag 12 prosent av de samlede svenske eksportinntektene.

En av de idéene som er formulert …