Tags: xaar


Xaar og Stratasys danner felles selskap

Først og fremst er Stratasys’ investering en anerkjennelse av de fremskrittene som det danske utviklingsteamet har gjort innenfor High Speed Sintering-systemer.

Xaar vinner Innovation of the Year

Xaar har fått prisen for ‘Innovation of the Year’ (årets oppfinnelse) på 3D Printing Industry Awards 2018. Xaar fikk prisen for sin “High Laydown Technology for Material Jetting”

Xaar bygger printere med åpen plattform

Som tidligere fortalt har Xaar, en av de store aktørene i den grafiske bransjen, tatt steget inn i 3d-verden. Satsingen ble innledet for to år siden da Xaar ansatte professor Neil Hopkinson …